Sunday, 22 April 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1


Rancangan Pengajaran Harian – Unit Pertama

Tarikh/ Hari          :    17.4.2012/Selasa                     Masa: 9.15 – 9.45 pagi

Kelas                    :    1 Valluar                                    Bil.Pelajar: 23 orang

Matapelajaran      :    Dunia Sains dan Teknologi

Tajuk                    :    Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Objektif                :      Murid-murid dapat mengenalpasti dan menganalisis benda
                                  hidup dan benda bukan hidup.
Pengetahuan
Sedia Ada           :       Murid-murid pernah melihat benda hidup dan benda bukan
                                              hidup yang  terdapat di persekitaran rumah dan mengetahui
                                              nama benda hidup dan benda bukan hidup.

                                             

             Konsep               :     Benda


            Bahan                 :     Kad gambar

                                             Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup
                                             
                                             Lembaran kerja 1- penilaian
                                                        
                                             Lembaran kerja 2 – pemulihan

                                             Lembaran kerja 3 – pengayaan

  Nilai                    :     Berdikari dan bekerjasama


Kemahiran           :     1.1.1   Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.

                                  1.1.3  Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK
                                           , penulisan atau lisan.
 
Langkah/
Masa
Isi
Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
Nama
benda
Membimbing murid  menamakan     
benda yang terdapat di sekeliling
berdasarkan pemerhatian
dan pengetahuan yang
sedia ada.
Menamakan
benda-benda
yang terdapat
di sekeliling..

Perkembangan

Langkah 1

Nama
benda
hidup dan
benda bukan
hidup.

.
Menampal 2 contoh gambar
benda hidup dan 2 contoh gambar
benda bukan hidup di ruangan
yang disediakan dan menyuruh
murid memberitahu nama benda
tersebut. Guru membimbing
.murid menyebut ciri benda hidup
dan benda bukan hidup


Menamakan
benda-benda 
yang terdapat di
dalam gambar
itu. Menyebut
ciri benda
hidup dan
benda bukan
hidup.
 

Langkah 2
Pengkelasan
benda hidup
dan bukan
benda hidup
Memperkenalkan istilah benda
hidup dan benda bukan hidup.
Menerangkan ciri-ciri benda
Hidup dan benda bukan hidup.
Menampal kad
Imbasan ke
ruangan
pengkelasan.

Langkah 3

Pengkelasan
benda hidup dan bukan hidup.
Membekalkan kotak/sampul yang
mengandungi gambar kepada
kumpulan.

.Mengkelaskan
gambar-gambar
mengikut
kumpulan.

Penutup

Penilaian
Aktiviti
Pemulihan


Aktiviti
Pengayaan
Membekalkan lembaran
Kerja 1 kepada murid.
Murid membulatkan benda hidup
dan menggariskan benda bukan
hidup.

Membimbing murid-murid
bagi menguasai unit
pembelajaran dengan
menggunakan teknik yang
bersesuaian.
Menyiapkan
lembaran kerja
Mengikuti
bimbingan guru.Menyiapkan
lembaran kerja
     
                     Refleksi:    20 orang murid dapat mengenalpasti 8 jenis benda hidup dan benda bukan hidup
                                     manakala 3 orang murid hanya dapat mengenalpasti 2 jenis benda hidup dan benda
                                     bukan hidup.                                 

No comments:

Post a Comment